2109018533 Ambrosiou Frantzis 75, Neos Kosmos fordgalakos@gmail.com