2109018533 Αμβροσίου Φραντζή 75, Νεος Κόσμος fordgalakos@gmail.com
Όροι & Προϋποθέσεις
 

Καλώς ήρθατε στο www.ford-galakos.gr, τον επίσημο δικτυακό τόπο της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΑΛΑΚΟΥ Ο.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ: 000125101000), με έδρα στα Σπάτα, 1ο χλμ Λεωφόρου Σπάτων - Παιανίας, 19004 Αττική (η «Εταιρεία»). Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, σας καλούμε να εξετάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση του ιστοτόπου που βρίσκεται στη διεύθυνση www.ford-galakos.gr (ο «Ιστότοπος»). Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθώς η συνέχιση της χρήσης και πλοήγησής σας στον Ιστότοπο συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συμφωνία σας με αυτούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο καθώς και την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών καθώς και τυχόν διακοπών στη λειτουργία του Ιστοτόπου για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας.

 

Περιορισμός της ευθύνης
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί επισκέπτης του δικτυακού τόπου  www.ford-galakos.gr ή και τρίτος από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Ο Ιστότοπος αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Οι φωτογραφίες και τα κείμενα  του Ιστοτόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, λήψη, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του Ιστοτόπου. 
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, επικοινωνία, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των προαναφερθέντων πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και τον Ιστότοπο ανήκουν στην Εταιρεία ή/και τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με λογότυπα που έχουν κατοχυρωθεί και ανήκουν σε   τρίτους και σε καμία περίπτωση δεν τα χρησιμοποιεί με τρόπο που να συνεπάγεται διακύβευση των πνευματικών δικαιωμάτων των κατόχων των λογοτύπων αυτών. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον Ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σε καμία περίπτωση ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

 

Υποχρεώσεις του χρήστη
Οι χρήστες του Ιστοτόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν για να αποστείλουν, να δημοσιεύσουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να διαδώσουν περιεχόμενα που είναι παράνομα, επιβλαβή, απειλητικά, δυσφημιστικά, συκοφαντικά, χυδαία, άσεμνα, δυσφημιστικά, παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλου, δείχνουν εμπάθεια ή εκφράζουν φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή που μπορούν να βλάψουν τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Τέτοια περιεχόμενα δεν επιτρέπεται να διαδίδονται βάσει του νόμου ή των συμβατικών ή διοικητικών σχέσεων (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτώνται ή αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή υπόκεινται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). Δεν επιτρέπεται η διάδοση περιεχομένου που παραβιάζει δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ιών λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα, αρχείου ή προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για να διακόψει, να βλάψει, να καταστρέψει ή να εμποδίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού, εκούσια ή ακούσια κατά παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και διατάξεων, περιεχομένου που μπορεί να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιουδήποτε περιεχομένου που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

 

Απόρρητο των πληροφοριών
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον επισκέπτη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να χρησιμοποιούνται στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει δεδομένα και πληροφορίες που έχει λάβει μέσω email από τους χρήστες του Ιστοτόπου ως συνέχεια της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, εκτός εάν έχουν παράσχει γραπτή εξουσιοδότηση ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιήσει τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών των επισκεπτών του Ιστοτόπου. 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με σας ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η Εταιρεία εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα δικαιώματα των επισκεπτών ως σας αυτά τα δεδομένα. Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου www.ford-galakos.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει σας ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. 

 

Ζητούμενες πληροφορίες
Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον Ιστότοπο χωρίς να παράσχει προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία απαιτούνται μόνο εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας καταχωρώντας το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

 

Cookies
Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την πρόσβαση και την περιήγηση του χρήστη στον Ιστότοπο. 

 

Eφαρμοστέο δίκαιο 
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς και οποιαδήποτε διαφωνία οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ εσάς και της Εταιρείας θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

 

 

Πολιτική Απορρήτου 
 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΑΛΑΚΟΥ Ο.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.ford-galakos.gr. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ακόλουθη πολιτική προκειμένου να κατανοήσετε τη διαδικασία συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα που σας προσφέρονται όσον αφορά αυτά τα δεδομένα. Σημειώνουμε ότι η ΑΦΟΙ ΓΑΛΑΚΟΥ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει αυτήν την πολιτική κατά διαστήματα, επομένως, παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις.


Πεδίο εφαρμογής 
Η χρήση του ιστότοπού μας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία έχει ενημερωθεί και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και τον νόμο 4624/2019.
Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εξηγούμε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες από εσάς, τους χρήστες του ιστοτόπου μας, καθώς και πώς ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνολογίες αναγνώρισης.
Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.
Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για ανηλίκους (κάτω των 18 ετών). Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανηλίκους.
Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές που δεν ελέγχουμε. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλων ιστότοπων, υπηρεσιών, προϊόντων, πλατφορμών ή πρακτικών εταιρειών που δεν ελέγχουμε. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε αυτούς τους ιστότοπους.


Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; 
Κατά την απλή περιήγησή σας στον ιστότοπο, δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τα απαραίτητα cookies που απαιτούνται για την τεχνική λειτουργία του ιστοτόπου και τα cookies για τα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. 
Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε άμεσα και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν συνήθη προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγος επικοινωνίας και περιεχόμενο της επικοινωνίας που μας απευθύνετε. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε προκειμένου να διαχειριστούμε την επικοινωνία μαζί σας και να ανταποκριθούμε στο μήνυμά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση του αιτήματός σας και το δικαιολογημένο συμφέρον της εταιρείας μας για τη διαχείριση της επικοινωνίας με τα τρίτα μέρη που επικοινωνούν μαζί της. 
Σε περίπτωση που συναινείτε στη χρήση ανιχνευτών (π.χ. cookies), λαμβάνουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο, καθώς και τη συμπεριφορά περιήγησης (π.χ. στατιστικά ή αναλυτικά cookies επιδόσεων) από παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης. 


Πως μοιραζόμαστε και πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι για μας υψίστης σημασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν ούτε θα αποκαλυφθούν σε κανένα τρίτο μέρος εκτός από αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται ασφαλή για τον απαιτούμενο χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Επιπλέον, εφαρμόζουμε καθ' όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των εν λόγω κινδύνων.


Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τη νομοθεσία, ανάλογα με το σκοπό και το είδος της επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να επανεξετάσουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας και να απαντήσουμε σε αυτήν. Μόλις επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η επεξεργασία των δεδομένων, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θα τα ανωνυμοποιήσουμε, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους βάσει του νόμου. 


Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ και συγκεκριμένα: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 13), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής "δικαίωμα στη λήθη" (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο - άρθρο 20, κατά περίπτωση) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21), το οποίο ισχύει για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων Επιπλέον, καθώς απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση fordgalakos@gmail.com.  


Cookies που χρησιμοποιούμε: 
 

Αποδοχή Όλων / Απόρριψη Όλων
Απαραίτητα Cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη χρήση των βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, όπως η πλοήγηση, κλπ. Η απουσία δεδομένων (cookies) σε αυτήν την κατηγορία επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά, λειτουργίες όπως η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα δεν είναι εφικτές. 
Cookies Ανάλυσης: Αυτά τα cookies παρέχουν στην εταιρεία μας ανωνυμοποιημένα/κρυπτογραφημένα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα, όπως πληροφορίες σχετικά με το πόσο συχνά περιηγείστε σε αυτήν και ποιες συγκεκριμένες σελίδες επισκέπτεστε συνήθως. Με αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και την εμπειρία σας ως χρήστης.
Cookies Διαφήμισης: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ΑΦΟΙ ΓΑΛΑΚΟΣ Ο.Ε. να στοχεύει τη διαφήμιση στον ιστότοπό μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να βλέπετε περιεχόμενο που σας αφορά περισσότερο.
Cookies Λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα, όπως τη γλώσσα ή την περιοχή διαμονής σας.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες, να εκτελεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού και να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν θα περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τους επισκέπτες του ιστοτόπου μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. Επιπλέον, η χρήση των cookies δεν παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα ή τα αρχεία του υπολογιστή σας. Τα cookies μας βοηθούν να αξιολογήσουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μας, βελτιώνοντας έτσι την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: fordgalakos@gmail.com