2109018533 Αμβροσίου Φραντζή 75, Νεος Κόσμος fordgalakos@gmail.com